Vedic Art

R0018028

Den fria konstutbildningen Vedic Art School grundades av Curt Källman 1979.  Han hade fått uppdraget av den kände TM läraren, Maharishi Mahesh Yogi, att skapa en konstskola som skulle hålla i 2000 år.  Steg för steg växte principernas ordning fram ur måleriet.  Nästan 10 år senare började de första utbildningarna, på Bosjökloster Slott i Skåne…  Idag kommer folk från hela världen till Sverige på somrarna för att måla tillsammans.

Curt Källman började sin bana som konstnär redan vid 25 års ålder. Han var en lovande ung konstnär som antogs till studier vid Gerlesborgsskolan och Konstakademien i Sthlm.  Under tiden han utbildade sig kände han att det fanns något mer, som de traditionella skolorna saknade. Något utöver själva tekniken. Själva källan till skapandet och den kreativa processen. Han sökte sig fram tills han så småCurt 2ningom fann vad han saknat.

Curt Källman överförde kunskapen han funnit till konstens språk, och integrerade detta i konstutbildningen Vedic Art, en pedagogisk metod för att hitta själva drivkraften och lusten att skapa.
Han möjliggjorde på så sätt en väg till en mer medveten tillvaro, genom konsten.

Vedic Art innehåller egentligen inget nytt, den bara påminner oss om kunskap vi glömt och ligger bevarad i djupet av oss själva.

Grundkurs i Vedic Art innehåller 17 principer för livet o konsten. En muntlig tradition som innehåller västerländska klassiska övningar för konsten och skapandet, förenade med poetiska strofer, österländska visdomsord och filosofiska berättelser om naturens sätt att skapa och dess utveckling. Utöver grundkurs finns flera fristående kurser.

Inom Vedic Art sätts fokus på en för individen gynnsam och tillåtande miljö, där lärarens närvaro skapar trygghet.

*******************************************************************************************************************

Alla kan måla och alla kan skapa. Glöm för ett ögonblick allt du lärt dig i livet och låt dig färdas genom färg o form till din egen inre kunskap. Det är bara att ge sig hän och sätta igång. Färg på duken och fortsätt därefter med allt som du har en lust, önskan och längtan till.

Vi målar i gemenskap och tystnad, utan att kommentera varandras arbete. Vi målar bortom tid o rum, var och en i sin egen naturliga rytm. En förlösande enkelhet utan krav eller prestation.

Principerna i Vedic Art har en inneboende kraft att ge dig de insikter du behöver på just den nivån du befinner dig och passar därför alla oavsett tidigare kunskap.

Ta med din nyfikenhet och lust tillsammans med ditt material och ge dig hän i din egen svindlande resa in i konstens värld på ditt alldeles eget sätt.

En möjlighet att upptäcka livet utifrån helt nya perspektiv och hitta din livsuppgift.

Det blir ett exklusivt möte med dig själv och din egen skapande kraft.

Du känner i hjärtat om du vill…
”Vedic Art handlar så mycket om vår inre längtan, att hitta vår livsuppgift, och att följa den
när vi kan.” // Gaila

Hösten 2012 grundades VAIA, Vedic Art International Academy, av Gaila då hon gav sig ut i världen för att inspirera och utbilda andra.
Läs mer på www.puia.se/education

På hemsidan www.puia.se hittar du information om :
kurser, utbildning, workshop, retreat, fredsprojekt, produktioner, produkter och koncept för företag och skolor.

Välkommen !